CLOSE

Vardagar: 12:00–19:00
Helg: 11:00–16:00

Brahegatan 10
114 37 Stockholm

Modevisning 15 maj

Mail: info@beckmans.se
Telefon: 08-660 20 20

SISSEL KÄRNESKOG


page; 49–18

SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG
SISSEL KÄRNESKOG

SISSEL KÄRNESKOG


page; 49–18

"Then I came to understand that the forgotten moments are the price of continued participation in life, a force indifferent to time."
– Sarah Manguso, Ongoingness: The end of a diary.

Tid är i en konstant riktning framåt, en rörelse som påverkar oss på ett individuellt såväl som kollektivt plan. Det vi minns är fragment av händelser, eller det vi påminns om. Tack vare en samling förnimmelser kan vi väcka intuitiva känslor för en tid som var då. Vissa av dessa förnimmelser har vi lyckats bevara utanför vår biologiska kropp, samlat i form av fotografi, text eller objekt; kvarlevor från en specifik stund i det förflutna.

Vi får en möjlighet att orientera oss genom lager av historia som berättar om min tid, din tid och vår tid tillsammans: var vi befann oss, vad vi bar, vad vi såg eller vad vi kände just då. Tidens tecken kan berätta om en samtid och beskriva visioner om en framtid, men utan klara svar. Det är upp till oss att påminnas om vad som var i går för att utveckla i morgon.

Med detta som inspiration skapa en kollektion som inte är definierad av eller definierar en specifik kropp, kön eller kontext.

Smycken av Cecilia Ahlin.

KONTAKT
sissel.karneskog@gmail.com
+46 (0)73 999 88 71
instagram.com/s.karneskog

TACK TILL
Ann Sofie Back, Hanna Kisch, Cecilia Ahlin och Freja Wesik.

pressbilder

pressbilder